Priser 2020 år

 

Kontingenter

 

Kontingentsatsen pr. klubb er basert på antall enkeltmedlemmer i klubben.

NB! Samtlige innmeldte medlemmer i klubben må oppgis, både aktive og passive.

 

Alle medlemmer er registrer i NSF og  NKF  

 

    -NSF(Norge Shotokan Forbund)    30 kr pr/år  enkeltmedlem

    -NKF (Norge kampsport forbund) 140 kr pr/ år enkeltmedlem

    -NKF (Norge kampsport forbund) 80 kr pr/år  forsikring alle fra 13 år

                      total:  barna kontingent til 12 år  170kr/år

                                 fra 13 år og opp -250kr/år

 

Treningsavgift  betales  for 6mnd / 2 ganger i år. Ingen måned pris!

treningavgift er samme som i før for 10mnd, økte ikke !!!!

Skoleferie,sommer ferie,fridager inkludert

Nybegynnere faktureres for 6mnd fra  dato når begynne karate (prøvetrening gratis)

Gamle medlemmer faktureres 01.01.2020  og  01.07. 2020


Barn (6 -12 år)                                 800kr/6mnd

Barn (4-5 år betales kun for barn) 700kr/6mnd barnet er ledsaget av en forelder
Barn 2-3 fra samme familie            700kr/6mnd

Ungdom/voksen (13 år og eldre)   1300kr/6mnd
Ungdom/voksen samme familie    1200kr/6mnd

Tilbud til  4 person  fra familie      700 kr pr.person/6mnd

                                                   

                                      

                                Betaling kun med avtalegiro 6mnd kontrakt