top of page

                                             Priser

 

Kontingentsatsen pr. klubb er basert på antall enkeltmedlemmer i klubben.

NB! Samtlige innmeldte medlemmer i klubben må oppgis, både aktive og passive.

 

Alle medlemmer er registrer i NIF  og  NKF  

 

 

  -NKF (Norge kampsport forbund) 140 kr pr/ år enkeltmedlem

  -NKF (Norge kampsport forbund) 82kr pr/år  forsikring alle fra 13 år

  

                                

 

Skoleferie,sommer ferie,fridager inkludert

Nybegynnere faktureres fra  dato når stare i karate (prøvetrening gratis)

                      alle faktureres i periode    ikke for måned
Barn (6 -12 år)                                 160kr/mnd

Barn (4-5 år betales kun for barn) 160kr/mnd barnet er ledsaget av en forelder
Barn 2-3 fra samme familie            140kr/mnd

Ungdom/voksen (13 år og eldre)  260kr/mnd
Ungdom/voksen samme familie    240kr/6mnd

                                     

                               Betaling kun med avtalegiro 6mnd kontrakt

 

 

 

 

           

bottom of page