Priser 2019 år

 

Kontingenter

 

Kontingentsatsen pr. klubb er basert på antall enkeltmedlemmer i klubben.

NB! Samtlige innmeldte medlemmer i klubben må oppgis, både aktive og passive.

 

Alle medlemmer er registrer i NSF og  NKF  

 

    -NSF(Norge Shotokan Forbund) 30 kr pr. år  enkeltmedlem

 

    -NKF (Norge kampsport forbund) 140 kr pr. år enkeltmedlem

    -NKF (Norge kampsport forbund) 80 kr pr. år  forsikring alle fra 13 år

 


Barn (6 -12 år)                               160kr   pr.måned
Barn 2-3 fra samme familie          140kr   pr.måned

Ungdom/voksen (13 år og eldre)  260 kr  pr.måned
Ungdom/voksen samme familie   240 kr  pr.måned

                         Tilbud til  4 person  fra familie  140krpr. måned /pr.person

                                                   

                                      

                                Betaling kun med avtalegiro 6mnd kontrakt