top of page

age : Stigende, opadgående
age uke : opadgående parade for jodan
ashi : ben
ashi barai : benfejning
chudan : brystområdet
dachi : stilling f.eks. kiba dachi, zenkutzu dachi
do : ( michi ) vej
dojo : træningssal
dojo kun : etiske regler for karate-do
embusen : fast mønster knyttet til de enkelte kata
empi : albuen
empi uchi : slag med albuen
fumikomi : spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled
gedan : området omkring skridtet
gedan barai / uke : parade mod lave teknikker
gi : traditionel træningsdragt
gohon kumite : kampøvelse med modstander, 5 skridt
gyaku zuki : stød med modsat arm af det ben, der er forrest
haishu : oversiden af hånden
haisoku : vristen
haito : håndkanten på tommelfinger siden af den åbne hånd
hajime : begynd
hanmi : kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen
happo kumite : kampøvelse med 8 modstandere
heian : fredfyldt sind
heisoku dachi : stilling, fødderne samlede helt
hidari : venstre
hiji : albuen
hiji uke : parade med albuen
hikiashi : at trække underbenet tilbage efter spark
hikite : at trække armene ( hænderne ) ind i siden efter en teknik
hiza : knæet
hiza geri : angreb med knæet
jodan : ansigtet
juji uke : parade med krydsede håndled
jiyu ippon kumite : et-skridts frikampøvelse
jiyu kumite : frikamp
kagi zuki : stød hvor den angribende arm er som en krog
kakato : hælen
kamae : kampstilling, kan variere fra person til person
kara : havde før betydningen "kinesisk", nu betydningen "tom"
kara te : "tom hånd"
karate do : "den tomme hånds vej"
keage : snapspark til siden
kekomi : stop spark til siden
kiai : kampråb, eller få sjælen ( ånden ) ud
kiba dachi : stilling med 50 % af vægten på hvert ben
kihon : grundteknikker
kihon ippon kumite : grundlæggende et-skridts kampøvelser
kime : maksimal kraft
kizami geri : spark med forreste ben
kizami zuki : stød med forreste arm
kochen : tilbage, baglæns
kokutsu dachi : stilling, 70 % vægt på bagerste ben, 30 % på forreste
koshi : fodpuden, kan også betyde hofte
kumite : kamp
kyo dachi : lille kokutzu dachi
maai : rækkevidde, afstanden mellem kæmperne
mae : foran, front
mae geri : front spark
makiwara : boksepude til at øve angreb igennem på
mawashi geri : cirkelspark
mawashi zuki : cirkel stød
mawatte : vend rundt
migi : højre
morote uke : 2 hånds parade
moto dachi : lille zenkutzu dachi
musubi dachi : stilling, hælene samlede, tæerne peger ca. 45 grader udefter,
bruges bl.a. når man modtager beskeder fra sensei / sempai
naihanchi dachi : lille kibadachi
neko ashi dachi : kattebenstilling. Vægtfordeling ca. 90% på bagerste
nidan geri : to spark med samme ben
nuki te : spydhånd
oi zuki : stød under bevægelse med samme arm som det ben der er forrest
osotogari : feje-og kaste teknik
ren zuki : flere stød efter hinanden
rei : buk
reigi : måden at bukke korrekt på
sanbon kumite : 3- skridts kampøvelse
sanbon zuki : 3 stød, jodan oizuki, chudan gyakuzuki, chudan oizuki
seiza : knælende stilling
seiken : forsiden af knoerne på den knyttede hånd
senpai : over gradueret
sensei : træner, overhoved for dojo'en
shiai kumite : konkurrence karate, efter bestemte regler
shizen tai : naturlig stillinger, eller klarstillinger, der har navn efter føddernes stilling.
shomen : fremefter
shuto : åben hånd, "knivhånd"
shuto uchi : åbenhåndsslag
shuto uke : åbenhåndsparade
sokuto : fodkanten, bruges ved keage
soto uke : udvendig parade
sukui uke : parade hvor modstanderen trækkes nærmere
tachikata : stillinger, specifikt ben og fødder
tai sabaki : at undgå angreb ved at bevæge sig typisk forbundet med undvige
manøvre til siden
te : hånd
teisho : nederste del af håndfladen
teisho uchi : slag med nederste del af håndfladen
tettsui : "hammer hånd" lillefingersiden af den knyttede hånd
tobi geri : flyvende spark
tokui kata : favorit kata
uchi : slag
uchi uke : indvendig parade
ude : ( wan ) underarm, inddelt i fire zoner. Oversiden af underarmen ( haiwan ). Undersiden ( shuwan ). Tommelfinger siden ( naiwan ). Lillefinger siden ( gaiwan ).
ude uke : underarms parade
uke : parade
uraken : bagsiden ( oversiden ) af den knyttede hånd
uraken uchi : slag med uraken
ushiro : bagved, bagud
ushiro geri : spark bagud
waza : teknik
yame : stop
yoko : siden ( til siden )
yoko geri : spark til siden
yoko geri keage : keage til siden
zanshin : at være parat
zazen : meditation
zenchen : fremad, forlæns
zenkutzu dachi : stilling, 60 % af vægten på forreste ben, 40 % på bagerste
zuki : stød

 

 

Navn  KATA         Betyr

 

Taikyoku shodan -Stor begynnelse

Heian shodan - Fredfult sinn, En

Heian nidan  - Fredfult sinn, To

Heisn sandan - Fredfult sinn, Tre

Heian yondan - Fredfult sinn, Fire

Heian godan  - Fredfult sinn, Fem

Tekki shodan - Jern hest, En

Tekki nidan - Jern hest, To

Tekki sandan - Jern hest, Tre

Bassai dai - Å trenge gjennom et fort (Stor)

Bassai sho - Å trenge gjennom et fort (Liten)

Empi - Svalens flukt (flygning)

Jion - Jion er navnet på et tempel, men også en buddhist helgen

Jitte - Ti hender

Ji`in - Kjærlighet(en) til Sannhet(en) (Også navnet på en buddhist helgen)

Kanku dai - Å se mot himmelen (Stor)

Kanku sho - Å se mot himmelen (Liten)

Hangetsu – Halvmåne

Chinte - Uvanlige hender (Også sjeldne hender eller ville hender)

Sochin - Rolig kraft

Meikyo  - Skinnende speil

Gankaku - Trane på en sten

Nijushiho - Tjuefire steg

Wankan - Kongens krone

Gojushiho sho - Femtifire steg (Liten

Gojushiho dai - Femtifire steg (Stor)         

Unsu -  Hender i en sky

 

 

KAZA (tall)    

 

Japanese     Norsk

 

Ich                en

Ni                  to

San               tre

Shi                fire

Go                fem

Roku            seks

Shichi           sju/syv

Hachi           åtte

Ku                ni

Ju                 ti

 

Ju-ichi          elleve

Ju-ni             tolv

Ju-san          tretten

Ju-shi           fjorten

Ju-go            femten

Ju-roku         seksten

Ju-shichi       sytten

Ju-Hachi       atten

Ju-ku            nitten

Ni-Ju             tjue /tyve

Ni-Ju-ichi      tjue en

Ni-Ju-ni         tjue to

Ni-Ju-san      tjue tre

Ni-Ju-shi       tjue fire

Ni-Ju-go        tjue fem

Ni-Ju-roku     tjue seks

Ni-Ju-shichi   tjue syv

Ni-Ju-hachi    tjue åtte

Ni-ju-ku tjue   ni

San-ju            tretti/tredve

 

Yon-ju             førti

Go-ju              femti

Roku-ju          seksti

Nana-ju          sytti

Hachi-ju         åtti

Ku-ju              nitti

Hyaku            et hundre

 

bottom of page