top of page

 

                                                          Gichin Funakoshi (1868-1957)

 

 

Gichin Funakoshi (1868-1957) ble født i Shuri, Okinawa, i den priviligerte Shizoku klassen. Var syk og svakelig i barndommen, men ble friskere etter at han startet med trening. Han begynte med karate fordi en klassekamerat var sønn av Yasutsune Azato, og derved var det lett å få innpass der. Senere studerte han under Azatos venn Itosu G.

 

Funakoshi dro til Japan i 1917 for å demonstrere karate ved butokuden, men dette ble ingen suksess. Først i 1922 hadde han lykken med seg under en offentlig demonstrasjon i Tokyo. Like etter dannet han den første karateklubben i Japan ved Meisei Juku, en skole for nylig ankomne studenter fra Okinawa. Etter dette forble Funakoshi der. Han tok med seg 16 kata til Japan. Stilarten Shotokan ble i 1936 oppkalt av hans elever etter pseudonymet ”Shoto”som han brukte til å Signere dikt med på Okinawa.

 

 

bottom of page