top of page

                 

                              
Barna fra 6-9 år gradere seg  1 ganger hver halv år .Grad (kyu) program deles i 3 deler .
(det kan være unntak som kan tekniker utføre feilfritt )


9kyu (hvite belt )        
8kyu (gult belt)          
7kyu (oransje belt)   

6kyu (grønn belt)

Fra 10 år og opp program er samme vi bruke før,graderer seg 2 ganger i år


9kyu (hvite belt)         
8kyu(gult belt)            
7kyu (oransje belt      

6kyu (grønn belt)   fra 12år        
5kyu (blå belt)        fra 13år         
4kyu (blå belt)        fra 13år         
3kyu (brunt belt)    fra 15 år       
2kyu (brunt belt)    fra 15 år        
1kyu (brunt belt)    fra 15 år        
Dan (svart belter)   fra 17 år        

  

bottom of page