Riktig og god sommerferie til alle!!!!!

Mer informasjon om karatetrening kommer fra 1. august !!!

Følg FB siden vår
 

Uge-26-sommer.jpg

Kommunane på Jæren følger nasjonale råd om smittevern i samband med korona.

 

Frå og med måndag 15. februar vil det derfor ikkje lenger vere opent for innandørs organisert idrett for vaksne i Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

 

Symjehallane er framleis opne, og idrett og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år kan halda fram. Vaksne kan trena utandørs dersom dei held god avstand.

 

Her finn du ei oppsummering av nasjonale råd og tiltak som gjeld no: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/