Hei

På grunn av smittesituasjonen, er det ei klar anbefaling frå Hå kommune at

alle arrangement for barn og unge blir avlyst frå og med i dag til og med måndag 19. april.

Dette betyr at kommunen anbefaler at

all aktivitet i idrettslag, kulturbygg (bedehus, grendahus, m.v.) og alle andre lag og organisasjonar blir avlyst frå og med i dag til og med måndag 19. april.

helsing

Lars Erling Friestad

Konsulent

Hå kommune

Telefon: 415 32 643

www.ha.no

Kommunane på Jæren følger nasjonale råd om smittevern i samband med korona.

 

Frå og med måndag 15. februar vil det derfor ikkje lenger vere opent for innandørs organisert idrett for vaksne i Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

 

Symjehallane er framleis opne, og idrett og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år kan halda fram. Vaksne kan trena utandørs dersom dei held god avstand.

 

Her finn du ei oppsummering av nasjonale råd og tiltak som gjeld no: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Hei Nybegynner !!!

Har du lyst å trene karate fra February i 2021? Da trenger du ring eller skriv melding til sensei Audrone 96674321 og registrer til karatetrening Prøvetrening er gratis. Pga Covid -19 antall plasser er begrenset . Trening sted: Varhaug skole Pilevegen 1,4365 Varhaug) Mandag og onsdag fra kl.18.00-19.00 Vigrestad barna skole fredag kl.17.30 Fb.Håkarateklubb, Fb.Hå karate online, www.haa-karateklubb.com.